Ein Ausblick

ab 5. Juli zeigt Sandra Huber ihre Arbeiten im Wirtshaus Kreuzweis in Passau


Wirtshaus Kreuzweis | Pfaffengasse 7 | Passau
| DI-DO 18-1 Uhr FR-SA 18-2 Uhr | 5. Juli bis 5. August

Sandra Huber (geboren 1968 in Passau)

Nach der Ausbildung entscheidet sich Sandra Huber 1988 für eine freiberufliche, autodidaktische Tätigkeit als Malerin. Die ersten Bilder sind beeinflusst von Reisen nach Nepal, Indien, Griechenland und Italien.
Über einen Zeitraum von 30 Jahren entwickelt sich eine Bildersprache, die dem direkten Leben entspringt. Lebensräume innen und außen, Menschen, Wohnsituationen, Natur, Landschaft, manchmal real und dann abstrahiert dargestellt. Sandra Huber entfaltet in der Malerei leinen Reichtum an Formen, Mustern und Farbkombinationen. Neben großen Formaten (90×90 cm) in Öl und auf Leinwand entstehen kleine Gemälde in verschiedenen Techniken, wie Acryl, Ölkreide, Tusche.
35 Einzelausstellungen und Teilnahme an über 40 Gemeinschaftsausstellungen. 2018 Gesamtschau auf ihr Werk in der Landkreisgalerie Passau auf Schloss Neuburg.

www.huber-sandra.de

Sandra Huberová (narozená 1968 v Pasovĕ)

Po ukončení vzdĕlání se v roce 1988 rozhodne pro autodidaktickou činnost jako malířka ve svobodném provoláni. První obrazy jsou ovlivnĕny cestami do Nepálu, Indie, Řecka a Itálie. Zmĕ probádává pĕšky s batohem. V malbĕ se objevuje mnoho adekvátnich motivů.
Za období 30-ti let rozvíjí řeč obrazů odpovídající přímému životu. Životní prostory uvnitř i vnĕ, lidé, situace bydlení, příroda, krajina, nĕkdy znázornĕné reálnĕ a pak zase abstrahovanĕ. Sandra Huberová v malířství vyv´jí bohatsví tvarů, modelů a barevných kombinací. Vedle velkých formátů olejů na plátně (90 x 90 cm) vznikají malé malby různými technikami jako akryl, edding, olejokřída, tuš.
35 samostaných výstav a účast na více než 40 společných výstavách. 2018 celkový pohled na tejí tvorbu v Oblastní gelerii Pasov a na zámku Neuburg

www.huber-sandra.de