INNSIDE Rozhovor: ředitelem Národního parku Bavorský les Dr. Franz Leibl

Naše lesní divočina


Národní park Bavorský les oslaví v příštím roce 50. výročí svého založení. V době svého vzniku byl úplně prvním parkem svého druhu v Německu, v současné době je v Německu šestnáct podobných parků. Národní park Bavorský les je průkopníkem a příkladem pro mnoho dalších národních parků. Je vnímán jako klenot bavorsko-českého pohraničí a garant zdravého životního prostředí pro všechny druhy fauny a flóry, které v něm nalézají své přirozené prostředí.


Za INNSIDE vedla rozhovor Roswitha Prasserová

Ředitel Národního parku Bavorský les Dr. Franz Leibl dostal po našem rozhovoru časopis INNSIDE, Roswitha Prasserová se radovala z brožury „Unser wilder Wald“ (Naše lesní divočina), kterou dvakrát do roka vydává správa NP.
Foto: Elke Ohland


Pane Dr. Leible, jaké předpoklady je nutno splnit pro založení národního parku?
Musí existovat rozlehlá přírodě blízká krajina, přírodní zóna, kde člověk zcela ustoupí stranou, kde se příroda bude moci rozvíjet. Oblast, kde lze realizovat přístup „ponechat přírodu přírodě“. V době založení našeho národního parku se ještě přesně nevědělo, co národní park vlastně představuje, museli jsme se k tomu pomalu dopracovat. Národní park není rigidní, jeho podstatou je neustálý vývoj. Nejsem schopen říci, jakým směrem se příroda národního parku vydá v dalších letech. Příroda se nedá naplánovat. Jedna věc je však jistá: pokud ve vašem regionu nějaký národní park máte, je to jako byste vyhráli v loterii.

Jaké úkoly má váš národní park?
Můžeme vidět tři velké tematické okruhy: ochranu přírody, výzkum a environmentální výchovu.
Ochrana přírody znamená ponechat dynamice přírody volný průběh, bez zásahu člověka.
V rámci výzkumu vědecky sledujeme vývoj lesa a odvozujeme z něj důležité informace, mj. informace o vodní bilanci našeho regionu nebo informace týkající se společenstev živočichů a rostlin. Velmi důležitým tématem je právě téma vody. Co se stane v přírodního regionu Východní středohoří, pokud se klima bude vyvíjet jako dosud, pokud se hranice tání sněhu ještě více posune a průměrná teplota vzduchu se o dva stupně zvýší? Můžeme být vděčni za to, že máme náš národní park jako území divokého lesa, který můžeme pozorovat a který nám ukazuje směr budoucího vývoje.
Důležitým tématem je rovněž environmentální výchova. V rámci projektu Školy Národního parku Bavorský les nabízíme školám v našem regionu, počínaje školou Montesssori až po naše obě gymnázia, možnost výuky mimo školní lavice, při které přibližujeme dětem a mládeži téma přírody.

V 90. letech minulého století začal velký úhyn stromů, zkázu pak dokončily větrné kalamity spolu s kůrovcem. Nyní, dobrých dvacet let poté, lesní polomy již téměř nejsou vidět.
Ano, najednou nebylo nic jako dřív. Ale ze středověkého lesa vznikl les nový, vitální. Nové smrky, jeřáby ptačí a buky vytvořily robustní mladý les. A my máme možnost být u toho, sledovat tento napínavý vývoj, který znovu ukazuje přirozenou schopnost samoobnovy, přirozenou sílu přírody.

Národní park je územím ochrany fauny a flóry a přirozeným prostředím pro mnoho ohrožených druhů zvířat. Které druhy zvířat to jsou?
Patří sem vzácné druhy, jakými jsou rys ostrovid, puštík bělavý, kočka divoká, vydra říční nebo určité druhy netopýrů. Útočiště zde nalezli tetřev hlušec a jestřábek lesní. Dokonce lze příležitostně narazit i na losy, kteří sem přešli z české strany. V roce 2016 se zde usadila dvojice vlků, která tu v roce 2017 vyvedla mladé.

Jaký význam má váš národní park pro cestovní ruch v regionu?
Národní park navštíví přibližně 1,3 miliónu návštěvníků za rok. Tento počet se téměř rovná počtu návštěvníků zámku Neuschwanstein (jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Německu, pozn. překl.). Z tohoto počtu návštěvníků je asi třetina Němců a dvě třetiny jsou hosté z celého světa. Velmi mne těší, že přírodu vyhledává stále více mladých lidí. Moderní městský člověk potřebuje ke svému životu přírodní oblasti, ve kterých nachází klid a relaxace. Podle výsledků jedné ankety chodí 95 procent všech návštěvníků lesa do lesa proto, aby tam našli klid a relaxaci, a dalších 95 procent z tohoto počtu chce zažít obzvláště přirozené divoké lesy. A 50 až 60 procent návštěvníků lesů jsou typičtí fanouškové národních parků. Nabízíme 350 kilometrů turistických tras, v parku se pohybuje 23 strážců, na které se návštěvníci mohou obracet. Kromě toho nabízíme mnoho prohlídek parku s nejrůznějšími tématy, částečně i zdarma.

Jste v těsném kontaktu s kolegy z Národního parku Šumava. Oba národní parky tvoří největší souvislou lesní oblast ve střední Evropě. Charakterizoval byste tuto situaci jako prospěšnou pro obě strany?
Ano, spolupráce s Národním parkem Šumava, který bych neváhal nazvat naším dvojčetem, funguje dnes velmi dobře již od roku 2014. Pracujeme na společných projektech v oblasti ekologie a managementu. Komunikace s mým českým protějškem, ředitelem Národního parku Šumava Pavlem Hubeným, je výborná a mám z ní velkou radost. Společná správa tohoto rozlehlého chráněného území by podle mého názoru byla ideální a má budoucnost.

Čím je pro vás les osobně?
Jsem biolog. Když se vydám do přírody, vnímám ji všemi smysly, a také ji pozoruji. Činí mi potěšení, když vidím například 350 let starý strom a představuji si, co se za tu dobu všechno událo. Mám před takovým stromem a jeho historií obrovský respekt.

Co byste vašemu národnímu parku popřál k 50. narozeninám?
Přeji mu, aby se mohl rozvíjet ve stejné kvalitě jako dosud. Přeji mu, aby jeho krajinu byli schopni ocenit všichni lidé, aby se k ní chovali s respektem a vděčností. Mým úkolem přitom je představovat národní park tak jasně a otevřeně, jak je to jen možné, a ukazovat veřejnosti, jak velký význam náš park má pro každého z nás.


Národní park Bavorský les
NP Bavorský les leží ve východním Bavorsku. Rozprostírá se podél bavorsko-české hranice od obce Bayerisch Eisenstein v okrese Regen na severu po obec Mauth v okrese Freyung-Grafenau na jihu. Chráněné území o současné rozloze 243 km2 bylo coby první německý národní park otevřeno 7. října 1970. Společně s přilehlým Národním parkem Šumava tvoří největší chráněné území ve střední Evropě. Je zde uplatňován přístup „ponechat přírodu přírodě“.
Části národního parku, ve kterých nedochází k žádným zásahům člověka, se nazývají přírodní zóny. V NP Bavorský les tvoří přírodní zóny něco kolem 72 procent jeho rozlohy. Do roku 2027 se má tento podíl zvýšit až na 75 procent.
Jako výchozí body pro návštěvu parku nabízí NP Bavorský les všem svým návštěvníkům informační centra Luzný u obce Neuschönau a Falkenstein u obce Ludwigsthal. Kolem obou těchto center se nacházejí obory umožňující návštěvníkům nahlédnout do světa zvířat, která v parku žijí. Zajímavé pohledy do dějin Bavorského lesa přináší muzeum v obci St. Oswald.
Díky zhruba 350 kilometrům značených turistických stezek, více než 200 kilometrům cyklostezek a asi 80 kilometrům běžkařských tratí je NP Bavorský les výborně připraven na milovníky přírody. Celoroční program prohlídek parku (léto/zima) nabízí nezapomenutelné zážitky. Kvalifikovaní průvodci a odborníci návštěvníkům umožňují nahlédnout do tajů přírody chráněného území. Zvláštní programy pro děti, názorné přednášky a kulturní akce doplňují spektrum nabízených služeb.

Národní park Bavorský les – základní informace
Otevření: 7. října 1970 vyhlašuje tehdejší ministr zemědělství a lesnictví Bavorska Hans Eisenmann v Neuschönau území Rachel-Lusen v okrese Freyung-Grafenau národním parkem.
Rozšíření: 1. srpna 1997 (území Falkenstein-Rachel v okrese Regen)
Rozloha: 24 250 ha
Hlavní vrcholy: Roklan (1 453 m n. m.), Luzný (1 373 m n. m.), Sokolí kámen (1 315 m n. m.)
Ledovcové jezero: Roklanské jezero
Charakter: 98 procent rozlohy NP tvoří lesy. Kromě toho zde lze nalézt vrchoviště (rašeliniště) a bývalé horské pastviny (lada).

Správa NP Bavorský les
Hlavní sídlo správy parku se nachází v obci Grafenau. V současné době pracuje ve správě parku přibližně 200 osob. Tím se NP Bavorský les řadí k největším zaměstnavatelům v regionu.

Ředitelé NP Bavorský les
1970–1979 Dr. Hans-Heinrich Vangerow
1979–1998 Dr. Hans Biebelriether
1998–2011 Karl Friedrich Sinner (zemřel 2017)
2011– dosud Dr. Franz Leibl

Zvláštní program k 50. výročí NP Bavorský les, nádherné fotografie zvířat a přírody a informace o NP najdete na: www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de