Rozhovor: Heidi Niederhoferová

zakladatelka organizace Kultursponsoren im Landkreis Passau a úspěšná podnikatelka


Před 13 lety založil manželský pár podnikatelů Heidi a Wolfganga Niederhoferových networkingovou platformu Kultursponsoren im Landkreis Passau (Podporovatelé kultury v zemském okrese Pasov). Organizace sdružuje podnikatele a instituce působící v zemském okrese Pasov s cílem podporovat kulturní a sociální rozmanitost v tomto regionu. INNSIDE měl možnost hovořit o práci a projektech této organizace s Heidi Niederhoferovou, zakladatelkou a předsedkyní Kultursponsoren im Landkreis Passau.


Paní Niederhoferová, organizaci jste založila v roce 2006 spolu se svým manželem Wolfgangem. Co bylo podnětem pro založení?

Všechno začalo tím, že se naše společnost stala hlavním sponzorem sportovního klubu FC Passau. Ale nebyli jsme pouhými sponzory, byli jsme i velkými fanoušky. Postupem času jsme spolu s dalšími dvaceti firmami z regionu založili něco na způsob „fanklubu“, který se pravidelně každý pátek scházel v klubové restauraci. A v určitý okamžik jsme si všimli, že nám, coby podnikatelům, dělá dobře, když si můžeme při těchto setkáních vyměňovat názory a zkušenosti. Vnikla tak networkingová platforma, které se nechtěl nikdo ze zúčastněných vzdát ani poté, co spolupráce s FC Passau skončila. Členové naší organizace nás vyzvali, abychom pro ni našli nové zaměření.
Protože jsme v té době finančně podpořili práce na vykopávkách oranžerie v původním zámeckém parku v Ortenburgu, obrátil se na mne tehdejší vedoucí odboru kultury zemského okresu Pasov Dr. Wilfried Hartleb a požádal nás o stálou podporu kulturních projektů v našem okrese. A skutečně pak krátce poté souhlasilo devatenáct z tehdejších dvaceti členů naší organizace, že budou místo fotbalu podporovat kulturu. Od té doby se počet našich členů zvýšil na přibližných sto třicet.

Jaké projekty podporujete?

Podporujeme všechny kulturní aktivity v našem zemském okrese. Od podpory knih místních autorů přes katalogy k výstavám, koncerty, hudební festivaly až po umělecké projekty škol… seznam by byl velmi dlouhý.

Jak vaše podpora konkrétně vypadá?

Poskytujeme především finanční sponzoring – jedná se o finanční dary našich členů. Někdy však k realizaci projektu může přispět i know-how sponzorů.

Kdo určuje, které projekty budou podpořeny?

Velmi úzce spolupracujeme s odborem kultury zemského okresu Pasov, protože právě tento odbor má k dispozici všechny důležité informace o žadatelích. O tom, který projekt bude podpořen, rozhoduje společně zemský rada Franz Meyer spolu s vládním ředitelem Arminem Diewaldem, vedoucím odboru kultury Christianem Eberlem a se mnou.

Vaše organizace je networkingová platforma sdružující regionální podniky a instituce. Pomáhá její činnost pouze kultuře nebo je přínosem i pro její jednotlivé členy?

Samozřejmě nám jde v první řadě o podporu kulturní rozmanitosti v našem regionu. Protože jsme však zároveň všichni podnikatelé, jsou pro každého z nás přínosem osobní kontakty a výměna zkušeností, které organizace umožňuje. Přitom je čistě na rozhodnutí každého člena, jakým způsobem se do naší práce zapojí. Někomu stačí, když kulturu podpoří finančně. Jiní si cení, že se mohou setkávat a vyměňovat si názory a zkušenosti s ostatními, že mohou poznat nové podnikatele. Mnozí z nich se účastní kulatých stolů, které pořádáme, protože jsou pro ně vítanou změnou běžné podnikatelské rutiny. Naše organizace totiž není sdružením se stanovami, všechno se děje dobrovolně, a proto na základě stoprocentního přesvědčení a ze srdce.

Paní Niederhoferová, nejste jen předsedkyní této organizace, ale také úspěšnou podnikatelkou a majitelkou továrny na výrobu oken Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH, kterou od smrti manžela Wolfganga řídíte sama. Odkud berete sílu na zvládnutí všech těchto úkolů?

Sílu mi dal Wolfgang sám. Bylo mi devatenáct let, když jsme malé rodinné truhlářství přebírali. Můj manžel mi dal velkou důvěru a vždy mne velmi podporoval. Jako by tušil, že se v budoucnu budu muset se situací vypořádat sama. Vždy jsme vše společně probírali, rozhodovali jsme společně. A tak jsem byla do podnikání stále zapojena, stále informována, stejně jako naše děti.
Když můj muž tak náhle zemřel, nemohla jsem zůstat jen tak stát na místě. Měla jsem odpovědnost za naše zaměstnance, byla tu i moje rodina a především moji vnuci, kteří mne potřebovali. Zároveň mi ve firmě velmi pomohly mé dcery se svými manžely, především Heidi s Tobiasem Gottwaldem. Heidi je nyní už dva roky také spolumajitelkou naší firmy.
Hodně síly a útěchy jsem našla i mezi členy Kultursponsoren, s mnohými z nich jsme se stali opravdovými přáteli.

Na závěr bychom i vám chtěli položit dnes již povinnou otázku: Která ze tří řek protékajících Pasovem je vám nejbližší a proč?

Dunaj pro mne vždy znamenal domov. Můj muž a já jsme si po Dunaji často vyjeli na lodi, kde jsme se mohli oddávat snění. Protože Wolfgang zemřel v Dunaji, po nějakou dobu jsem byla s Dunajem samozřejmě na kordy, ale mezitím už jsem se s ním zase usmířila.